Av. Hasan Çağrı Dulay

Av. Hasan Çağrı Dulay - Kurucu Avukat / Founding Partner

Av. Hasan Çağrı DULAY İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden 2011 yılında mezun olmuştur. Mezuniyeti akabinde serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Edindiği bilgi ve tecrübe 2017 yılında Dulay & Dulay Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Ağırlıklı olarak dava ve icra takibi faaliyetleri sürdürmekte olan Av. Hasan Çağrı DULAY, yerli ve yabancı müvekkillere hukuk danışmanlık hizmeti desteği vermektedir. 

Av. Hasan Çağrı DULAY ağırlıklı olarak İş Hukuku, Vergi Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku alanlarında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir.


 Att. Hasan Çağrı DULAY is graduated from İstanbul Commerce University, Faculty of Law in 2011.  Mr DULAY founded  DULAY & DULAY Law Firm in 2017.

His practice includes advising Turkish and multinational clients and representing them in courts with regards to complex litigation issues including; Labor Law, Tax Law, Law of Domestic Relations, Commercial Law, Inheritance Law, Real Estate and Commercial Lease Disputes, Enforcement Law. Also Mr. DULAY consults issues which are related Mr. DULAY’s practise areas.