Av. Gülşah GÜVEN DULAY

Av. Gülşah GÜVEN DULAY - Danışman Hukukçu / Legal Advisor

Av. Gülşah GÜVEN DULAY İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden Onur Derecesi ile 2011 yılında mezun olmuş ve İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

2011 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olmakla avukatlık görevini sürdürmektedir. Av. Gülşah GÜVEN DULAY ağırlıklı olarak dava takibi ve hukuk danışmanlığı faaliyetleri sürdürmekte olup 2017 yılı itibariyle hukuk büromuzda yerli ve yabancı müvekkillere hukuk danışmanlık hizmeti desteği vermektedir. 


Att. Gülşah GÜVEN DULAY is graduated from İstanbul Bilgi University, Faculty of Law with Honor Degree in 2011 and mastered Human Rights Law in 2015. 

Her practice includes advising Turkish and multinational clients and representing them in courts with regards to complex litigation issues including; logistics and transportation law, medical jurisprudance, labor law, real estate and commercial lease disputes, immigration law, criminal law, criminal cases of economy, enforcement law, costumer rights, recognition and enforcement of foreign court decisions, propertiy ownership, human rights law issues and information technology law. Also Mrs. GÜVEN DULAY consults issues which are related Mrs. Güven’s practise areas.

 

YAYINLAR / PUBLICATIONS

1. 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Kapsamında Ulusal Tahkim Ve İlk Çözüm Mercii Olarak Uluslararası Tahkim (CAS) Başvuru Ve Yargılama Usulü, İstanbul Barosu Dergisi 2017/2 Sayısı (http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20172.pdf) 

2. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşveren Yükümlülüklerinin Etkin Kullanımı Sorunsalı, İBB Dergisi, 2017, Ocak (http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20171.pdf )

3. Çocuğun Cinsel İstismarını Önleme Politikaları, İBB Dergisi, 2014 (http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd20143.pdf)

4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında Kamu Görevlileri Tarafından Gerçekleştirilen Yaşam Hakkı İhlallerinde Etkin Soruşturma Yükümlülüğü Sorunsalı, 2014 

(http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroDergileri/ibd20145.pdf)

5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 90. Maddesi İle Düzenlenen İnsan Üzerinde Deney Suçu ve Rıza, İBB Dergisi, 2016, Ağustos (http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20164.pdf) 

6. Bilgi Edinme Hakkı ve Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Usulü İle Kullanma Konusunda Yaşanılan Sorunlar, İBB Dergisi, 2012 (http://www.istanbulbarosu.org.tr/proje/dergi/10/index.html#/8/)

7. Zimmet, Bankacılık Zimmeti Ve Görevi Kötüye Kullanma Suçları Hakkında Özet Açıklamalar 

(2016 - www.oktener.com)

8. Telif Haklarının Uluslararası Alanda Korunması (2016 - www.oktener.com)

9. Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali Suçu, Suç ve Ceza Dergisi, 2010

10. Doğum veya Evlat Edinme Sonrası İşçilerin Sahip Olduğu Haklar ve Düzenlemeler, İstanbul Barosu Dergisi 2018/3 Sayısı,(http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20183.pdf)

11. FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA İŞÇİ MAĞDURİYETİ , İstanbul Barosu Dergisi 2018/4 sayısı (http://www.istanbulbarosu.org.tr/files/yayinlar/dergi/doc/ibd20184.pdf)